Active Star’s inriktar sig på lekfulla, orädda hundar med bra nerver som tycker om att arbeta. Vår målsättning är att få fram friska och funktionsdugliga hundar (både mentalt och fysiskt) och vi lägger stor vikt på mentaliteten vid val av avelsdjur och vi följer RAS (rasspecifik avelsstrategi) för Collie, t ex att samtliga kombinationer som görs skall ha ett beräknat kullindex på nyfikenhet och orädsla (N/O) på lägst 100. Tyvärr ser man inte rasen ute på tävlingsplanerna speciellt ofta men där hoppas vi på en ändring och genom att satsa på bra föräldradjur med bra mentalindex och gärna med arbetsmeriter hoppas vi att även tävlingsintresserade vågar satsa på en korthårig collie.