2017-04-16KORNING SBK
VÄRMDÖ BK
Korad
Domare 1LEIF HJELM
Domare 2LORENTZ OGEBJER
GK mentaltest
Samarbete Fö: 10
Samarbete TL: 20
Gripa ta tag 5 m: 06
Gripa ta tag 40 m: 03
Gripa hålla 5 m: 03
Gripa hålla 40 m: 04
Gripa slita dra 5 m: 02
Gripa slita dra 40 m: 02
Förföljande: 10
Förföljande gripande: 09
Uthållighet:12
Social självsäkerhet: 40
Social nyfikenhet: 32
Socialt samspel: 24
Handlingsförmåga: 20
Anpassningsförmåga: 40
Koncentration: 20
Avreaktion: 40
Minnesbilder: 15
Rädsla: 12
Aggressivitet: 09
Nyfikenhet: 32
Skott: 04
Imponer/hot: 05
Delpoäng 1: 67
Delpoäng 2: 284
Poäng: 351