MENTALINDEX

I mars 2010 startade Svenska Collieklubben tillsammans med SBK/SKK och SLU ett pilotprojekt för

”att utveckla ett certifieringssystem ”MENTALT SUND COLLIE” för att därigenom påverka aveln för mentala egenskaper för collien i positiv riktning”.

”Certifieringen indikerar vilka kullar som har stor potential att utvecklas till hundar med önskvärda mentala egenskaper. Certifieringen blir en tydlig hjälp för valpköpare, och ger en möjlighet för uppfödare att profilera sin uppfödning.” Denna certifiering har inte genomförts och frågan är om den någonsin kommer att genomföras…..

Alla collie som genomgått en mentalbeskrivning (MH) får ett eget indexvärde som baseras på hela dess släkt som också gjort MH. För att få fram en kulls förväntade mentalindex lägger man ihop tiken och hanens index och delar med två, på så sätt får man fram kullens förväntade mentalindex (alltså hur valparna förväntas bli). Som valpköpare har man en stor hjälp av dessa siffror. Siffran 100 avser medelvärdet. Valpar i kullar som får ett skattat index över 100 ärver mer av egenskapen medan valpar i kullar som har index under 100 förväntas nedärva mindre av egenskapen. Vill man till exempel avla för mer orädda hundar ska man välja avelsdjur som tillsammans ger ett kullindex på över 100 för egenskaperna Nyfikenhet/Orädsla och Skott.

För collie är det främst de två egenskaperna som behöver förbättras; Nyfikenhet/Orädsla och Skott. Collieklubben avråder från att hundar med brutet MH används i avel och jag personligen tycker inte man ska använda hundar med en 5:a på skott. Listor över alla hundars MI finns på Collieklubbens hemsida.

Sen är det givetvis inte bara mentalindex att ta hänsyn till vid avel, det finns också hälsoaspekter, inavelsgrad osv som också spelar roll.

 

msc_300dpi_MENTALINDEX3-300x90

Läs mer här