I Colliebladet Nr 3 – 2020 skriver Kirsten Wretstrand (ordförande i SCK) några rader om mentalitet som jag instämmer helt med. Det fanns även en sida med frågan ”Ska min hund gå i avel?” som jag tycker man ska läsa igenom inför sitt valpköp.