2019-10-25DIADEMDENEBDALIMDORADODELTADELPHINUSDOUBLE DOUBLEDRACODENEBOLA
TITEL
FÄRGTrefärgad korthårTrefärgad korthårTrefärgad korthårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhår
KÖNTikHaneHaneTikTikHaneHaneHaneHane
ÖGONMåttlig CRDMåttlig CRDuaLindrig CRDLindrig CRDLindrig CRDuaMåttlig CRDLindrig CRD
HD
ED
MH skott
(mentalbeskrivning)
TÄVLING
UTSTÄLLNING
EXTERIÖR-
BESKRIVNING
ÖVRIGTLitet navelbråckLitet navelbråckDistichiasis ett i varje öga. Avled 191217 orsak okänd (obducerad)