2019-10-25DIADEMDENEBDALIMDORADODELTADELPHINUSDOUBLE
DOUBLE
DRACODENEBOLA
TITEL
FÄRGTrefärgad korthårTrefärgad korthårTrefärgad korthårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhårTrefärgad långhår
KÖNTikHaneHaneTikTikHaneHaneHaneHane
ÖGONMåttlig CRDMåttlig CRDUA som valp och vuxenLindrig CRDLindrig CRD som valp
UA som vuxen
Lindrig CRDUAMåttlig CRDLindrig CRD
HDAAAABAA
EDUAUAUAUAUAUAUA
MH skott
(mentalbeskrivning)
Skottfast (3) Skottfast (1) Skottfast (2) Skottfast (1)Skottfast (1) Skottfast (1)
TÄVLINGGodkänd Doftprov IGodkänd Doftprov I
UTSTÄLLNING
EXTERIÖR-
BESKRIVNING
Ej godkänd pga ståndöronGodkänd
HÄLSALitet navelbråckLitet navelbråckDistichiasis ett i varje öga. Avled 191217 orsak okänd (obducerad)
ÖVRIGT