2021-04-03ELKURUD (Gaston)ELGAFAR (Ellex)ELTANIN (Timo)ELECTRA (Electra)
TITEL
FÄRGTrefärgadTrefärgadTrefärgadTrefärgad
KÖNHaneHaneHaneTik
ÖGONuauauaua
HD
ED
MH skott (mentalbeskrivning)
MT (mentaltest)
TÄVLING
UTSTÄLLNING
EXTERIÖR-BESKRIVNING
ÖVRIGTTränar freestyleTränar rapportTränar spårTränar rapport