2021-04-03ELECTRA (Electra)ELGAFAR (Ellex)ELTANIN (Timo)ELKURUD (Gaston)
TITEL
FÄRGTrefärgadTrefärgadTrefärgadTrefärgad
KÖNTikHaneHaneHane
ÖGONuauauaua
HDA/AB/BB/B
EDuauaua
MH skott (mentalbeskrivning)Skottfast (1)Skottfast (1)Skottfast (1)Skottfast (2)
MT (mentaltest)
TÄVLING
UTSTÄLLNING
EXTERIÖR-BESKRIVNING
ÖVRIGTTränar rapportTränar lydnad, spår och rapportTränar spårTränar freestyle