2021-04-03ELKURUDELGAFARELTANINELECTRA
TITEL
FÄRGTrefärgadTrefärgadTrefärgadTrefärgad
KÖNHaneHaneHaneTik
ÖGONuauauaua
HD
ED
MH skott (mentalbeskrivning)
MT (mentaltest)
TÄVLING
UTSTÄLLNING
EXTERIÖR-BESKRIVNING
ÖVRIGT