2021-04-06FAWARISFORMOSA
TITEL
FÄRGTrefärgadTrefärgad
KÖNHaneTik
ÖGONMåttlig CRDua
HD
ED
MH skott (mentalbeskrivning)
MT (mentaltest)
TÄVLING
UTSTÄLLNING
EXTERIÖR-BESKRIVNING
ÖVRIGT