Dandinas Name of Fortune
2005-03-24 – 2019-05-21

Tindra, vår import från Finland. En liten, fint skuggad sobeltik som är så vänlig och rar och som bor hos min son Jimmy och Vanessa.