I helgen var Bosse på en RAS/RUS-konferens som anordnades av Svenska Brukshundsklubben. RAS = rasspecifika avelsstrategier, RUS = rasutvecklingssektorn

På fredagskvällen var det en träff för rasklubbarna i SBK.  Under lördagen föreläste Jan Gyllensten om mentala egenskaper hos hund och på söndagen rapporterade utskottsgrupperna och arbetsgrupperna om deras pågående arbete och vad som händer 2017.

Enligt Bosse var det en givande konferens med mycket matnyttigt att ta med sig hem i vårt fortsatta avelsarbete.

dsc_0620