2016-04-23KORNING SBK
MÖNSTERÅS
Korad
Domare 1STÅHL ROOTH GUN
Domare 2MELANOZ CARINA
GK mentaltest
Samarbete Fö: 02
Samarbete TL: 08
Gripa ta tag 5 m: 06
Gripa ta tag 40 m: 06
Gripa hålla 5 m: 03
Gripa hålla 40 m: 12
Gripa slita dra 5 m: 02
Gripa slita dra 40 m: 06
Förföljande: 08
Förföljande gripande: 06
Uthållighet:12
Social självsäkerhet: 30
Social nyfikenhet: 24
Socialt samspel: 16
Handlingsförmåga: 30
Anpassningsförmåga: 30
Koncentration: 30
Avreaktion: 40
Minnesbilder: 25
Rädsla: 20
Aggressivitet: 12
Nyfikenhet: 32
Skott: 05
Imponer/hot: 05
Delpoäng 1: 64
Delpoäng 2: 289
Poäng: 353