KORAD Active Star’s Bellatrix (Belle) kommer paras i sommar. Hane är inte bestämd ännu. Belle är en glad och framåt tjej med bra psyke och hon är helt orädd för galler, skrammel, hala golv mm. Hon tränas i spår och brukslydnad och har fått excellent på utställning.

Hela syskonkullen är skottfasta, är höftledsröntgade med grad A och armbågsröntgade utan anmärkning.

Belles mentalindex: NO: 113, Soc 108, Lek 109, Jakt 106, Skott 107