Våren/sommaren 2023 planerar vi att para Alice (Active Star’s Betria) ytterligare än gång. Hane inte bestämd ännu.

Och om allting blir som vi tänkt kommer Electra paras i slutet av 2023. Hane inte bestämd ännu.