2012-09-16KORNING SBK
MÖNSTERÅS
Godkänt championat: SE UCH
Domare 1STÅHL ROOTH GUN
Domare 2MELANOZ CARINA
GK mentaltest
Samarbete Fö: 10
Samarbete TL: 08
Gripa ta tag 5 m: 03
Gripa ta tag 40 m: 09
Gripa hålla 5 m: 03
Gripa hålla 40 m: 16
Gripa slita dra 5 m: 02
Gripa slita dra 40 m: 06
Förföljande: 04
Förföljande gripande: 03
Uthållighet:18
Social självsäkerhet: 20
Social nyfikenhet: 24
Socialt samspel: 08
Handlingsförmåga: 30
Anpassningsförmåga: 30
Koncentration: 40
Avreaktion: 30
Minnesbilder: 15
Rädsla: 16
Aggressivitet: 09
Nyfikenhet: 24
Skott: 05
Imponer/hot: 05
Delpoäng 1: 071
Delpoäng 2: 238
Poäng: 309