2021-04-03ELECTRA (Electra)ELGAFAR (Ellex)ELTANIN (Timo)ELKURUD (Gaston)
TITELKORADHWT IHT1 IHT2FD1
FÄRGTrefärgadTrefärgadTrefärgadTrefärgad
KÖNTikHaneHaneHane
ÖGONuauauaua
HDA/AB/BA/AB/B
EDuaua0/1ua
MH skott (mentalbeskrivning)Skottfast (1)Skottfast (1)Skottfast (1)Skottfast (2)
MT (mentaltest)GodkändGodkänd
TÄVLINGUppflyttad till lydnadsklass 1Uppflyttning Freestyle 1
Vallanlagstest (NHAT)Godkänd (Excellent)
Vallarbetsprov (HWT) Godkänd
UTSTÄLLNINGVery GoodGood
EXTERIÖR-BESKRIVNINGGodkänd
ÖVRIGTTränar rapportTränar lydnad, spår och rapportTränar spår och vallningTränar freestyle